výstavba a rekultivácia skládok odpadov

zemné a búracie práce

služby stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami

opravy dopravných prostriedkov a stavebných strojov