Realizované práce

Rekultivácia skládky odpadov Martin – Kalnô

Rekultivácia skládky odpadov Lučenec – Čurgov

Rozšírenie skládky odpadov Martin – Kalnô

Odvodnenie návodnej strany odkaliska ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

Rekultivácia časti skládky TKO Horná Štubňa

Výstavba novej skládky – úprava kazety na ukladanie odpadu Žiar nad Hronom

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Kremnica

Vybudovanie kazety skládky odpadov TKO Brodzany

Výstavba skládky odpadov Lučenec – Čurgov, 2. Etapa

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu II – Brzotín

Výstavba príjazdovej cesty do lomu Vtáčnik – Lehota pod Vtáčnikom